ĐI VÀ NHẶT

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

Đi Và Nhặt
TÙNG BÁCH

tb
Tôi cứ đi...
và nhặt
những cái trong tầm tay
những điều có thể
ví như: "Dẫm phải gai thì lấy gai mà lể
"ở bầu thì tròn ở ống thì dài
"không biết thương mình đừng mở miệng thương ai
"chạy chưa hẳn đã nhanh hơn đi bộ
"học ăn học nói học gói học mở
"học thắng đã đành
còn phải biết học thua !"

...
Tôi cứ đi
và nhặt
xem có gì giúp được cho thơ.

More...

Chúc mừng bạn!

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','2m7706nn12qvjo5dses8ab81p2','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-20 06:08:59','/news/page-10.html')