HỌC TRÒ CỦA MÈO

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.


HỌC TRÒ CỦA MÈO


Preview


Chó đi rừng về
Tìm gặp Mèo than thở
- Hồi chiều đụng mặt Hổ
Tý nữa thì toi đời !

Mèo liếm mép ngoáy đuôi
- Học trò cũ tớ đấy!

Chó thở dài biết vây
Tớ đã sủa meo meo

More...

CHUYỆN BÊN SÔNG

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.


            
         CHUYỆN BÊN SÔNG


            Thấy mây bay ngang trời
            Vịt bảo Gà : Khói đấy

            - Sừng Trâu nhà ai gãy ?
            Gà chỉ vầng trăng trăng non !

            Bè ai thả trên sông
            (Gỗ giang mây tre nứa)
            Gà - Vịt hò nhau reo
            - A rừng chuyển chổ ở

            Chó vùng khỏi giấc ngủ
            Vênh mặt hỏi : Đâu? đâu? đâu!

             

More...

MÈO CON...

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

                        http://www.vanlangsj.org/px/pic7.gif

 

                            

                MÈO CON ĐI HỌC

               

              Mèo con đi học
                Chẳng mấy khi thuộc bài
                Một với một là hai
                Mèo con cũng không biết
                Nhìn chữ mèo con viết
                Đố ai nhịn được cười
                Chẳng hề giống Gà bươi
                Cũng không ra Vịt lội
                Nón mũ không chịu đội
                Thảo nào hay rức đầu
                Tí tuổi đã để râu
                Thích táy ma táy máy        
                Thân cau dù cao mấy
                Mèo con cũng coi thường
                Luôn được xếp nhất trường
                Môn thể thao thể dục
               
               Năm học sắp kết thúc
               Nhắn Mèo con đôi lời
               Đừng lêu lổng chơi bời
                Ráng học hành cho tốt
                Lười mà cộng với dốt
                Chẳng thành ra thứ gì !

More...

CHUYỆN CHÍCH CHÒE

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

           CHUYỆN CHÍCH CHÒE

                        Người nào có tính ba hoa
               Một mai chết sẽ hóa ra Chích  Chòe

                                              
(Bà tôi nói thế)

 

                    http://img80.exs.cx/img80/1236/ResizeofMagpieRobinCopsychussaularisChichche.jpg   

                         

            Các bạn chắc chưa đâu
            Nhưng tôi thì đã thấy

            Chính mắt tôi trông thấy
          Chuột
đuổi Mèo đứt hơi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy con vồ Cáo

            Hai tay ba quả táo
          Khỉ ném Voi bươu đầu
          Cá
vác cần đi câu
            Chính mắt tôi đã thấy

            Một đoàn tàu thủy chạy
            Băng băng ngược đỉnh đồi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Trâu ngồi bẻ lái

            Chính mắt tôi trông thấy
          Muỗi vặt trụi cánh Dơi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Thỏ xách tai Hổ

          Vịt đá què cẳng Ngựa
          Kiến dẫm bẹp Lợn Lòi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Ong chén mật Gấu !

               ...

            Nghe rác tai sôi máu
            Ngỗng dướn cổ vươn vai

          -
Chích Chòe ! im mồm ngay 

           Đồ...ba-hoa-khoác-lác !

 

 

 

 

 

 


           

 

 

More...

QUẦN ĐẢO CÔN LÔN

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

QUẦN ĐẢO CÔN LÔN 

 

 

Nếu đảo Côn Lôn Nhỏ
Có tên gọi
Hòn Bà
 
Cháu có thể đoán ra

Hòn Ông - Côn Lôn Lớn

Chú ơi đảo
Hòn Trứng

Chắc hẳn là lắm chim ?
Trên bản đồ cháu nhìn
Hòn Tài
giống con thỏ

Ai ăn trầu ngoài đó
Mà có đảo Hòn Cau ?
Hòn Nồi dạt nơi nao
Úp Hòn Vung lại đấy ?

Giống cái bánh trôi vậy
Lại bảo hòn Bông Lang
Chẳng ra dọc ra ngang
Đúng là Hòn Bảy Cạnh

Từ cầu Ma Thiêng Lãnh
Đến...Hòn Trọc cũng gần
Hòn Trác như bàn chân
Bước ngang Mũi Cá Mập !

Giá hôm nào chủ nhật
Có được một con tàu
Chú cháu mình cùng nhau
Thăm Côn Lôn một chuyến !

More...

ĐIỆN THOẠI ĐÊM TRUNG THU

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

            images.vietnamnet.vn/dataimages/200705/original/images1315565_MoonCMS.jpg” cannot be displayed  because it contains errors.

     Điện Thoại Đêm Trung Thu

 

             -A lô ! Tôi Cuội nghe đây
            Xin lỗi ai ở đâu giây ?
            Tý à ?

            -Cháu cần gặp cô Hằng Nga !

            -Cô Hằng vừa ra Ngân Hà
            Tìm con Vịt lạc đêm qua chưa về
            Thật đấy ! Chú Cuội xin thề
            Trên đây không đất cho nghề dối giăng
            Bao giờ có dịp lên Trăng
            Rỉ tai hỏi nhỏ cô Hằng xem sao ?
            Trung Thu dưới ấy thế nào ?

            -Dạ thưa
            Năm nảo năm nào cũng vui !

 

More...

RỪNG VUI

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

                    R ừ n g  V u i


Cánh cửa rừng hé mở
Thỏ bước ra cúi chào
Đêm văn nghệ bắt đầu
Tiếng hò reo vang dội

Tiết mục trồng cây chuối
Do Gấu Xám trình bày
Tài ném đá giấu tay
Xin mời anh Khỉ Đột
Vũ nữ Công lã lướt
Trình mấy điệu hoa xòe
Làm mắt nứa mắt tre
Cứ hấp ha hấp háy

Suối mấy phen ngừng chảy
Bởi giọng hót Họa Mi
Vòi cắm đất - Voi quỳ
Thu lu ngồi - Hổ phục
Gà Trống gáy chưa dứt
Cáo đã toan dở trò
Trâu song ca cùng Bò
Rùa khum lưng cõng Hạc
Nai Vàng vẽ ngơ ngác
Ngâm mấy vần thơ thu
Vượn vít cành đưa đu
Trăn quăng mình mắc võng
...
Cửa rừng từ từ...đóng
Thỏ treo kính bước ra
- Mời tất cả chúng ta
Giải lao mười một phút!

More...