LÊN TRỜI BÁN THƠ

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

             LÊN TRỜI BÁN THƠ

 

            Bắt chước người xưa
            Quảy thơ lên Trời
           
            Trời bảo : Đọc nghe chơi ?
            Nghe xong Trời phán :
            - Trong thơ ngươi hình như có cám !


            - Dạ thưa
            Quả là lứa heo vừa rồi hay ăn chóng lớn
            Con bán đi trả vợ tiền vốn
                                              Còn lãi...in thơ
            Dưới chổ con bây giờ
            Người làm thơ tương đương người cầm cày
            cầm cuốc
            Lắm tập thơ không tài nào ngửi được
            Tân cổ- giao duyên...lâu mãi...cũng nhàm

           
            Trời vuốt râu nheo mắt cười vang
            -Thôi con ạ ! Người ba đấng của ba loài
            Bước khôn đè bước dại
            Đứa lắm bạc nhiều tiền rửng mỡ hám gái
            Đứa máu đỏ đen thích hụi thích đề
            Đứa lọc lừa bán chó treo dê
            Những thằng chơi thơ là những thằng chơi được !

   
            Tôi nhận từ tay Trời ly nước
            Càng uống
                    Càng khát
            Giấc mơ tan

           
            Một mình ra tựa lan can
            Mảnh trăng cuối tháng như đang mỉn cười !

More...

VIẾT Ở LÀNG VŨ ĐẠI

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

       VIẾT Ở LÀNG VŨ ĐẠI

         

            Chí Phèo còn kia
               Nách kẹp ve chai
                 Chân chệnh choạng
                    miệng làu bàu...chửi !

   
           
T
hị Nở đấy ư ? Nàng không hề có tuổi
                 khuấy động ao bèo...
                      hơ hớ trăng suông


            Ai kia như Bá Kiến Lý Cường
                 Miệng nói
                      tay trỏ !


             Làng Vũ Đại vẫn xanh cây
                  mướt cỏ

             Đâu lối mòn đến mộ Nam Cao !

 

More...

QUẠ VÀ CÁO

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

 

QUẠ và  CÁO
(ăn theo EDop và LaphongTen)

                                      www.idj.com.vn/home/editor/assets/Cao%20va%20qua.jpg” cannot be displayed  because it contains errors.

 

 Quạ ngạm súc thịt lớn
Ngồi vắt vẻo trên cây
Cáo ta thèm rõ giãi
Ước gì mình biết bay !

Cáo hắng giọng : Ơ này
Bác Quạ ơi bác Quạ
Khắp bàn dân thiên hạ
Ngợi khen bác hết lời

Rằng bác đẹp tuyệt vời
Từ cánh đến chót đuôi
Từ chân lên tời mỏ
Họ còn bảo bác múa
Dẻo mềm hơn chị Công
Bác đánh bạt Chim Ưng
Bay nhanh hơn cả gió

Chỉ tiếc nỗi...bác gào
Hơi rè và hơi nhỏ !


Nghe Cáo bốc tới đó
Quạ gào lên Q..u..à  !


Súc thịt từ miệng Quạ
Rơi đúng mồm Cáo ta !

More...

THỜI GIAN

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

             THỜI GIAN

 

          Thời gian nhịp nhịp trong ngực tôi
          Nhanh lên bạn ! Nhưng đừng vội vã
          Nước chảy mòn đá
          Cây ra hoa kết quả
          Rồi hạt sẽ nên mầm

          Thời gian đi âm thầm
          Nên thành ngữ tục ngữ
  
          Thời gian cho ta đủ thứ
          Thời gian cũng hành hạ ta đủ điều
          Dẫu biết mua vui cũng được một vài trống canh
          Nguyễn Du vẫn viết Kiều
         Còn ba trăm năm sau
              ai còn nhớ Nguyễn không ?         
         Thì hãy đợi đấy !

         
          Tôi từng đi học khôn
          Để được thêm lần Dại        
          Ly đắng này đây                

          Xin
          Rót
          Xuống...
          Giao thừa !

 

                                                  

More...

KHÔNG ĐỀ

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

                    KHÔNG ĐỀ

                                     

                     

 

                     Giọt nước
                           lăn về biển

                     Mây đen
                           kéo ngược ngàn

                     Vạt cỏ ? còn kia
                            Còn đâu vòm đại thụ !

                     Giật mình
                            cơn bão tan !

 

 

More...

BÚT VÀ TẨY

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.BÚT TẨY


Bút viết được chữ nào
Tẩy săm soi...chực xoá
Bút nổi quặu : - Ơ hay
Cái anh này đến lạ
Áo rách - có thể vá
Giấy rách - chẳng thể nào !

- Bút  viết cạn chữ
Có thể bơm mực vào
Còn tôi - Là TẨY
Vẹt mòn thì...chả sao !

More...

THƠ MỪNG BÁC CAO BÁ TRANG

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

        MỪNG BÁC CAO BÁ TRANG
 (Vừa được bầu làm chi hội trưởng Hội thơ Nghĩa Đàn)

 

              Hay tin Bác vừa trúng cử
              Trưởng chi "Hội Thơ Nghĩa Đàn"
              Em xin có nhời mừng bác
              Xế chiều rồi vẫn phát Quan !

             
              Quan này xem ra chả nhớn
              Chả nhớn nhưng còn hơn...dân
              Huyện không cơ ! Xã không cử
              Bác không mần thì ai mần ?

  
             Ai mần đã chắc bằng bác
             Thi công thâm hậu một vùng
              Trò chơi - Trời cho ...cứ việc
              Dại gì không tửng từng tưng..

 

                                    

 

More...

GIÁ EM ĐỪNG ĐẸP THẾ

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

                    GIÁ EM

             ĐỪNG ĐẸP THẾ

                                     http://www.danang.gov.vn/photo/pictures/QH_Thieu_nu_Cham.jpg

             
              B
ài thơ được in

                   lẽ ra chưa in được

              Lẽ ra khoan gửi

                   lẽ nên...đừng !

              Và em

                   giá em đừng đẹp thế

              Anh đã dễ bề ngoảnh mặt

                   quay lưng ! 

More...

VONG NIÊN

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

 

 

               VONG NIÊN
             (Tặng cụ Trần Hậu - Nhân lễ mừng thọ 70
               và kỷ niệm 40 năm đời ta có vợ - 1994
)

 

              Em bốn bốn (44) tuổi đời
              Bác bốn lăm (45) tuổi vợ
              Vũng Tàu - Bác tìm đến ở
              Vũng Tàu-Em xắm nắm đi

             
              Bác "thất thập cổ lai hy"
              Bốn bốn  - như em cũng...hiếm
              Thuở em chưa có trên đời
              Bác đã lên đàng kháng chiến !

             
              Sống cho ra người thật khó
              Mình nào phải RôBốt đâu
              Bác cứ ra sức trẻ hoá
              Thích già em khoái để râu

    
              Bác từng viết kịch diễn kịch
              Vị nghệ thuật vị dân sinh
              Rốt cuộc hề dở ! Quan dở !
              Hữu duyên mà thành chưa duyên

  
              Nôm na mấy vần gửi bác
              Gọi là nghĩa cũ tình nay
              Răng chừ bác tròn trăm tuổi
              Chắc là em có thơ hay !

 

More...

LẬP THỂ

By TÙNGBÁCH.vnweblogs.

           LẬP THỂ
                Tặng Kao hoạ sỹ

 

            Trẻ con
                  nhào lộn như chim bướm...
       
            Vú mọc
                  oằn lưng vũ nữ Chàm

            Mắt kẻ sỹ
                   đỏ như hòn than cháy

            Trâu gác sừng
                   nhường bước Xuân sang

 

            Thế đấy đời này
                   mọi cái đều có thể
             Đãi nắng nên mưa !
             Đãi cát nên vàng !

More...