QUẠ VÀ CÁO

 

 

 

QUẠ và  CÁO
(ăn theo EDop và LaphongTen)

                                      www.idj.com.vn/home/editor/assets/Cao%20va%20qua.jpg” cannot be displayed  because it contains errors.

 

 Quạ ngạm súc thịt lớn
Ngồi vắt vẻo trên cây
Cáo ta thèm rõ giãi
Ước gì mình biết bay !

Cáo hắng giọng : Ơ này
Bác Quạ ơi bác Quạ
Khắp bàn dân thiên hạ
Ngợi khen bác hết lời

Rằng bác đẹp tuyệt vời
Từ cánh đến chót đuôi
Từ chân lên tời mỏ
Họ còn bảo bác múa
Dẻo mềm hơn chị Công
Bác đánh bạt Chim Ưng
Bay nhanh hơn cả gió

Chỉ tiếc nỗi...bác gào
Hơi rè và hơi nhỏ !


Nghe Cáo bốc tới đó
Quạ gào lên Q..u..à  !


Súc thịt từ miệng Quạ
Rơi đúng mồm Cáo ta !

tungbach

NH

Cáo tất nhiên là khôn rồi
Nguyệt Cô còn thích hoá Cáo
Quạ xứ ta giờ mất tiêu
Từ ngày đầu xuất bản báo !

donghoa

Gửi anh Tùng bách ...

Bài thơ anh viết rất hay và nhiều ý nghĩa anh ạ ....
Chúc anh vui nhé
Thân ái
donghoa

Nhím

Kính "hai ông" ĐĐ & NH!

Hai ông này thật lạ
Sao "ngắt nhéo" chú "ta"?

Quạ vốn rất ranh ma
Thua cáo già quỷ quyệt

Nhưng nhiều người chưa biết
Nên chú kể thôi mà?

Chiến sự - ghẻ ngoài da
Ai mà thèm bới móc

Cáo và Quạ chú nhặt
Của ông La - Phông - ten

Chế biến xong post lên
(Con nào cũng muốn thịt)

...

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Chuyện bới móc dở hơi
Chen vào chi cho mệt
Cả làng này đều biết
Ai Cáo ai Quạ rồi

nguyenhung

Anh TB

Những kẻ ưa quàng quạc
Chỉ là lũ dở hơi
Tham lam nhưng ngu ngốc
Miếng trong miệng còn rơi

Có người ranh như Cáo
Rành mọi chuyện trên đời
Mặc thiên hạ nhốn nháo
Chỉ âm thầm nhặt thôi.