THƠ MỪNG BÁC CAO BÁ TRANG

 

 

        MỪNG BÁC CAO BÁ TRANG
 (Vừa được bầu làm chi hội trưởng Hội thơ Nghĩa Đàn)

 

              Hay tin Bác vừa trúng cử
              Trưởng chi "Hội Thơ Nghĩa Đàn"
              Em xin có nhời mừng bác
              Xế chiều rồi vẫn phát Quan !

             
              Quan này xem ra chả nhớn
              Chả nhớn nhưng còn hơn...dân
              Huyện không cơ ! Xã không cử
              Bác không mần thì ai mần ?

  
             Ai mần đã chắc bằng bác
             Thi công thâm hậu một vùng
              Trò chơi - Trời cho ...cứ việc
              Dại gì không tửng từng tưng..

 

                                    

 

tungbach

BACDAT

Kiếm được tý vui đâu dễ
Tuổi già gân cốt vêu vao
Viết được dăm câu ba chữ
Gọi là cái thú tiêu dao !

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Thất thập xem ra còn trẻ
Làm quan văn nghệ cũng hay
Ít ra làm mình vui vẻ
Thơ văn cứ việc tràn đầy

tungbach

ĐXMai

Năm bảy hay bảy năm
Nỏ có chi quan trọng
Bao nhiêu kẻ đứt bóng
Khi chưa đầy ba mươi

Râu tóc nay...gọn rồi
Ta làm anh một tháng !

tungbach

Phương Hà

Chú mày rỗi việc
Ngoáy nghiếc lung tung
Bác Trang nghe được
Tăng xông - không chừng !
Nghe đâu lò chú
Vẫn còn thiếu tôn ?
Gió mưa lũ lụt
Khổ thân cái mồm !

tungbach

PTK

Chú Khương nói chí phải
Thất thập mới cần vui
Cái chức Chi hội trưởng
Thơ đâu phải thầy dùi !

tungbach

NH

Ơ hay cái lão Nguyên Hùng
Bảy mươi nhưng sức xem chừng vưỡn xoan
Nên chi các cụ Nghĩa Đàn
Chọn hoài mới được bác Trang chủ trò !

daoxuanmai2002

Gửi: Bác Bách

@
Em xin chúc mừng hai bác
Hai bác là bạn vong niên
Cả hai đều có chức sắc
Làm nhớn thế khác chi tiên.

Bác Trang năm nay bảy chục
Bác Bách đã quá bảy lăm = 57
Thế thì vong niên cũng được
Nguyên Hùng trách chi mất công.

phuongha

Bac Trang bảy chục
Tùng bách liền kề
gọi bạn vong niên cho oách
Ng Hùng trách gió làm chi

Chi hội trưởng hôi thơ
chức ấy không đùa đâu nhé
Bác Trang tôi mừng một
Tùng Bách xin muyừng hai
Hội trương chi hôi báo
Sao bằng chi hội thơ

Phải không cụ Tùng Bách?

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Tùng Bách

Bác mừng trưởng chi làm thơ
Em cũng xin chúc mừng bác
Có người bạn tuổi vong niên
Làm quan thơ cho nó oách

Thôi thì cái nghiệp dính thân
Có trốn cũng nào trốn được
Nói được cái gì cho dân
Thế là em mừng phải biết.

nguyenhung

Anh Tùng Bách

Cao Bá Trang - ông bạn vong niên của tôi ở Phủ Quỳ Nghĩa Đàn-Nghệ An .
________________
Mới hôm nào có người hỏi em:
"Bác Tùng Bách năm nay bảy mấy?"
Khi được biết rằng bác chưa nghỉ hưu
"Ửa sao trong ảnh bác trông già vậy?

Vậy nên Tùng Bách với Cao Bá Trang
Chỉ là vong niên trên giấy!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','p1kck4725ejq83v3nck8673vc0','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 22:06:21','/a40299/tho-mung-bac-cao-ba-trang.html')