KHÔNG ĐỀ

 

                    KHÔNG ĐỀ

                                     

                     

 

                     Giọt nước
                           lăn về biển

                     Mây đen
                           kéo ngược ngàn

                     Vạt cỏ ? còn kia
                            Còn đâu vòm đại thụ !

                     Giật mình
                            cơn bão tan !

 

 

tungbach

VCH

MakaHùng cười hê hê
Xem ra giọng đã sắp Bê thành Bò
Mai này chú cười o...o
Thế nào cũng sắp bày trò chi đây ?
Hùng ơi bác hỏi Hùng này
Xem sao tóc sắp phủ đầy đầu chưa ?

tungbach

HH

Khá khen cho chú Hoa Huyền
Luôn luôn gợi nhớ chuốc phiền chị em
Sự đời trắng trắng đen đen
Từ người bỗng hoá Hũ Hèm biết đi !

Văn Công Hùng

Hê hê dạo này trình bày hoành tráng quá nhẩy. Bài thơ ngắn mà nhiều comment quá em khiếp luôn bèn đi khen... lá đẹp.

tungbach

đđc

Ông Chiến lâu nay chiến đâu ?
Đề làng bờ lốc hỏi nhau ? thật buồn
Dẫu đời bão quật mưa tuôn
Suối khe có ngọn có nguồn lo chi !

tungbach

VKN

lâu ngày không gặp
gây sự cho vui
hôm nào gặp lại
ông cho một dùi !

tungbach

bacdat

Làm cỏ cũng hay bác ạ
Gió xô chả dại chống làm gì
Xô mãi xô hoài gió cũng nản
Đành thiên di !

tungbach

PTK

Giọt nào về biển thì còn
Giọt nào gió đẩy thì tòm chú ơi
Hoá mây lơ lững trên trời
Lên ngàn mây lại rơi rơi trở về !

tungbach

caivanthai

Cái mềm nhiều khi được chuyện
cái cứng xem ra nhất thời
Cứ phải lựa theo chiều gió
Mà tồn tại Thai Sắc ơi !

tungbach

nghieu

Càng cây cao bóng cả
Càng dễ ngã lăn kềnh
Phải cảm ơn thiên nhiên
Dạy ta phải biết...khéo ( dẻo)

hoahuyen

Anh TB!

Ồ lâu quá em chưa thăm bác
Nhưng vẫn thường nhớ... lúc say sưa
Bác giỏi nhặt em thì dẻo "tán"
Cứ gần nghiêng lại đổ mất từa lưa

Vậy mà em vẫn chửa chừa
Quanh năm em vác cù cưa ba miền

di cua