GIÁ EM ĐỪNG ĐẸP THẾ

 

 

                    GIÁ EM

             ĐỪNG ĐẸP THẾ

                                     http://www.danang.gov.vn/photo/pictures/QH_Thieu_nu_Cham.jpg

             
              B
ài thơ được in

                   lẽ ra chưa in được

              Lẽ ra khoan gửi

                   lẽ nên...đừng !

              Và em

                   giá em đừng đẹp thế

              Anh đã dễ bề ngoảnh mặt

                   quay lưng ! 

hoahuyen

Đẹp cỡ nay khong anh?

bang co nay khong ?

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Tùng Bách

Tại sao lại giá em đừng đẹp thế
Em cứ đẹp hơn và cứ xinh hơn
Để cho thiên hạ nhìn lác mắt
Mỗi khi em cười duyên
Và tất nhiên
Em vẫn phải của anh.

HTT

Giá em đừng đẹp thế
Anh có thể gán nợ em mà không tiếc
Giá anh đừng yêu em thiệt
Sẽ dễ dàng- em - quá khứ- nhẹ tênh!

Nguyên Hùng

Anh TB

Giá em đừng đẹp thế
Anh đã dễ bề ngoảnh mặt
quay lưng !

_____________
Nhưng đẹp xấu với anh đâu quan trọng
Bởi anh như Súc Gỗ trên rừng
Bên hoa thơm chỉ ngồi im mà ngóng
Mặc kẻ đến từ xa ngắt vào giỏ rồi bưng!

Nguễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Tùng Bách làm thơ tình
Cũng vẫn là tưng tửng
Giá mà em giở chứng
Anh dề bề quay lưng

Tại em đẹp quá chừng
Làm anh càng bối rối.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','on7old5mka9pcjpqur6kscreo5','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 21:57:46','/a39150/gia-em-dung-dep-the/page-4.html')