TRƯỚC QUẦY HÀNG MẶT NẠ

 

         

    
           T r ư ớ c  Q u ầ y  H à  ng
            M
Ặ T  N Ạ      
               
                                                           

  

        Lũ trẻ lau nhau trước quầy hàng mặt nạ
        - Trông kìa ! Thầy trò Đường Tăng...giống quá !
        - ngộ quá !
        - Cái mặt như bánh rán quá lửa này
                                                        đích thị là Bao Công !
        - Ê chào đồng chí Bờm ! Nhận chúng em không ?
        - Quạt mo đâu ? mà cười tươi như nghé ?
        - Cạnh cô Tấm là con mụ dì ghẻ !
        - Ơ hay mai đã Rằm rồi chú Cuội xuống chi đây ? !


       
M
ặt nhỏ
           Mặt to
             Mặt mỏng
               Mặt dày
        Đều chung một giá !

        Các bản mặt treo trên quầy đều quen
        Chỉ mặt cô đứng quầy là lạ !

        Lũ trẻ vừa đi...vừa rúc rích...cười...!

 

 

trungkim

Thích ơi là thích thơ TB
Nói trăng nói cuội nói khúc cây
Thằng cha rừng rú bị thọc gậy
Về nhà nhột quá hóa cù chây.

trungkim

Gởi anhTB!

Thích ơi là thích thơ TB
Nói trăng nói cuối nói khúc cây
Thằng cha rừng rú bị thọc gậy
Về nhà nhột quá hóa cù chây.

butulu

Đồng dao tungbach

Thấy hơi ngồ ngộ
Cái lỗ kiểm tra
Cần chộ không ra
Cái lỗ như ma
Giờ ra ta chộ

Miền Trung đang khổ
Thương cái đồng bồ (đồng bào)
Rút ra lại vô
ô hô là lụt

Ra đây vác đụt
Thì thịt đi đơm
Hứng ít cá cơm
Rang thơm mồi nhậu

Rượu ngon với bậu
Nước lậu thủng ghe
Chìm xuồng bám bè
Chết kề cứ nhậu!

tungbach

BTL

Chú làm nhà băng
Phải săm soi chứ
Bao nhiêu là chữ
Hãy đeo kính vào

Bác có lời thăm hỏi
Chú em Cùng đồng bào !

buituluc

Mấy hôm nay bận đi "thăm thú" lương dân trong cơn hồng thủy nên ít ghé đến nhà các anh. Đồng bào tôi ở ngoài này có thêm một món hàng khá hời: Gỗ trôi sông!
Tại sao ở bài phỏng vấn súc gỗ của anh BTL không nhìn được chỗi kiểm tra? Nên phải gửi sang đây

tungbach

Mưa Rào

Thơ lục bát nhuần nhuyễn vậy sao
Bao giờ Tháng Sáu Mưa Rào để anh
Nhuộm đầu cho mái tóc xanh
U-50 gặp..chào anh !Bách à !

Ngày nào cũng gặp em Hoa
Anh em weblog...một nhà mà em !

tungbach

VTH

Mặt nạ sắp sửa tháo rồi
Chỉ lo Muội muội đứng ngồi không yên
Mặt ai như thể mặt Tiền
Tiền ai như mặt con chiên tội đồ !

muaraothang6

Anh Bách em nói thật nha
Mặt nạ đeo mệt ka ra nhẩy tràn
Cho nên Hoa nhé chị can
Đừng mong thấy tóc đang sương bỗng vàng
Râu cũng thế chớ hoang mang
Ấy vẫn màu trắng cước nào trắng hơn

vuthanhhoa

Kính sư huynh TB!

Bao giờ tháo mặt nạ ra
Huynh báo tin nhắn ghé nhà muội xem
Xem râu còn có đen đen
Xem tóc trắng trắng lại xen vàng vàng?

tungbach

chu Mộc

Đùa mà thật
Thật mà đùa
Xuân Mộc thích làm Vua
Mười nghìn- một bản mặt !