HỘI ĐỒNG CHUỘT

 

        HỘI ĐỒNG CHUỘT
               (Ăn theo Laphongten và EDop) 

        Thân tặng nhà thơ Nguyễn Hữu Quý 

                         www.binhthuan.gov.vn/KHTT/nghethuat/0003/0000/0001/images/00000003.Gif” cannot be displayed  because it contains errors.                  
         Làm sao để chống lại Mèo ?    
         Bảo tồn giống nòi Chuột ?
         Đấy là nội dung cuộc họp
         Vào một sáng đầu Xuân


          Chuột Nhắt dứng bằng hai chân
          Giọng quả quyết : Úi dào dễ ợt
          Mèo là thứ...nhọn nanh sắc vuốt
          Ẩn hiện như ma ! Võ nghệ cao cường
          Cứ treo vào cổ hắn cái ...chuông !


          Họ hàng Chuột dậy reo vui mừng
          - Phải đeo chuông vào cổ hắn !
          - Phải -đeo- chuông- vào-cổ- hắn !
          - Phải - đeo - chuông - vào - cổ - hắn !

 
          Chuột Cống đập đuôi...Im lặng ! Im lặng !
          Đeo chuông cổ Mèo là phát kiến hay
          Nhưng cũng xin hỏi thẳng điều này
          Ai trong chúng ta sẽ làm việc ấy ???


          Chẳng thấy mống Chuột nào động đậy
          Thảy đều im như thóc trong bồ !

               ! ! !

          Bạn thân mến ơi cho đến tận bây giờ
          Chưa thấy Mèo nào đeo chuông ở cổ !

 

 

tungbach

NHQ

Đã cam cái phận thảo dân
Thì ta cứ CỐ cứ BẦN...cứ THƠ

nguyenhuuquy

Kính bác Tùng Bách

Hội đồng Chuột đã vào nhà
Em hoan hô bác tên là TB(đọc Tê Bê)
Thôi mình là người nhà quê
Cố nông thì cứ yêu mê Nông Bần

tungbach

NCN

Bần Nông tặng Nguyễn Cố Nông
Cả một Hội đồng nhà Chuột...để chơi
Cố Nông thích cứ khiêng thôi
góp cho thiên hạ chút cười...thêm vui !

tungbach

DXM

CHú Mộc:

Họp là họp
Bàn cứ bàn
Nhưng ai làm
Rách việc " nắm"

Nguyễn Cố Nông

Kính bác Tùng Bách

Bác là nhà thơ rất đậm đà chất phôn-cờ-lo.Vừa nhọn vừa nhộn.Em cảm ơn bác đã tặng em bài thơ này.Xin phép bác em đưa bài này vào Blog của mình. Bác đồng ý nhé. Nguyễn Cố Nông.

dangxuanmoc

Cuộc họp bàn của chuột
Cứ như bao đời trước
Vua bảo chống quan than
Quần thần đã hội bàn
Gật đầu cứ răm rắp
Nhưng chẳng ai chịu làm

tungbach

bacdat

strong>Họp hành bàn bạc thời hay
Còn làm ? xúi dục thằng này tên kia
Lại quả : cùng nhau ăn chia
Đứa nào ương ngạnh ra rìa ngồi chơi
Mèo nay thông tuệ lắm rồi
không còn lóng ngóng bể nồi rang đâu !

tungbach

chunghieu

Mèo xưa thích mỡ
Mèo nay thích meo
Chuột - nguồn thực phẩm
xoá đói...giảm nghèo

Xong rồi liếm mép
Xong rồi ngoeo ngoeo !

tungbach

VTH

Gửi VTH :
Mèo cái nhiều hơn cả chuột
Chọn mèo nào ? mới thật là gay
Nếu muôi biết chỉ dùm huynh nhé
Cứ a lô bất kể tối hay ngày !

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Có những việc đem bàn
Phát biểu hay ra phết
Nhưng khi đến hồi kết
Chẳng một ai chịu làm

Ai cũng giữ lấy mình
Chẳng ai muốn hy sinh
Đời luôn là nghịch lý
Đi ngược lẽ nhân sinh