THẦY BÓI XEM VOI

 

 

        THẦY BÓI XEM VOI
                         Nhớ chuyện xưa bà kể
                        Tôi viết nên thơ này

 

           Ba gã thầy bói
           Rủ nhau xem voi

          
           Thầy Nhất sờ vòi
           Phán rằng : Voi giống Đỉa !

          
           Thầy Hai sờ đuôi
           - Voi giống cái Chổi Xể !

          
           Thầy Ba sờ chân
           Vỗ đùi cười đắc chí
           - Voi giống Cây Cột Đình !

          
           - Đỉa !
           - Chổi Xể !
           - Cột Đình !

             ...

           Các Thầy tiếp tục...cãi !  

 

tungbach

HL

Nghe đâu các thầy vưỡn
Cãi vã nhau om sòm
Voi trốn vào Thủ Lệ
Rồi biến thành...chó con !

HL

Đỉa !
Chổi Xể !
Cột Đình !
Nếu liên hệ của mình
Chắc các thày hết cãi

minhthusg

thầy bói xem voi

Thầy Ba sờ chân
Vỗ đùi cười đắc chí
- Voi giống Cây Cột Đình !
thầy (cao) sờ mình:
-giống da mặt thế !
*thầy bói xem voi
có sai chẳng sợ
còn bọn của nợ
sửa thì khổ thêm....

tungbach

TK

Sai thì sửa
Lại sai
Lại sửa
Thể nghiệm như chuột bạch bồ câu
Đi cùng đường không tìm ra thì trở lại
Lại mó
Lại sờ
Sai / sửa
Sửa/Sai !

trungkim

- Đỉa !
- Chổi Xể !
- Cột Đình !

...

Các Thầy tiếp tục...cãi !

Sờ sờ trước mắt
Không biết
Cãi
Bởi
Cái đầu thầy bói
Chỉ bói tương lai
Tương lai có sai
Sửa!

Cái đầu thầy bói
Bói chuyện trước mặt
Sai
Nói chuyện tương lai
Làm sao đúng
Không đúng thì ..sửa!

TUNGBACH

btulu

Chị em đính chính lại rồi
Khi xương khi nạc khi thời là gân
Nhưng không thể bắc bếp...hầm
Không nhừ mà thoắt nảy mầm thì...oan !

TUNGBACH

VTH

Vũ Thanh Hoa tinh thật
Sờ..ngắn biết Xuân Mai
Một nửa ngô nửa khoai
Biết ngay là Thánh Đát
Nghe như mùi mù tạt
Xuân Mộc hiện nguyên hình
Râu với ria lởm chởm
Muội uờ nhầm phải huynh !

nddat

Gửi Tùng Bách

Hôm nay cũng vẫn vậy
Như các thầy xem voi
Kinh tế cứ luẩn quẩn
Chỉ thấy bàn nhiều thôi.

tungbach

Các bạn thân mến ơi

Chuyện này có tự lâu rồi
Mỗi lần kể cứ như là mới
Đâu còn đó đi đâu mà vội
Nếu chưa thành Nghi quyết !
Chửa xong đâu 1

Phương Phương

He he! Thanh Hoa !

Thanh Hoa vẽ chân dung Vũng Tàu cũng thú vị nhỉ? nhưng mà còn thiếu "cột điện" Hoa ơi!