HỌC TRÒ CỦA MÈO


HỌC TRÒ CỦA MÈO


Preview


Chó đi rừng về
Tìm gặp Mèo than thở
- Hồi chiều đụng mặt Hổ
Tý nữa thì toi đời !

Mèo liếm mép ngoáy đuôi
- Học trò cũ tớ đấy!

Chó thở dài biết vây
Tớ đã sủa meo meo

Huỳnh Mai

Mèo nghiêm mặt lắc đầu
- Không phải là chuyện dễ
Chú mày về sắm lễ
Sang đây ta dạy cho.

Mai mốt mà gặp hổ
Meo một trận ra trò!

Nguyên Hùng

Anh Tùng Bách

Chó đi rừng về
Tìm gặp Mèo than thở
- Hồi chiều đụng mặt Hổ
Tý nữa thì toi đời !

Mèo liếm mép ngoáy đuôi
- Học trò cũ tớ đấy!

Chó thở dài biết vây
Tớ đã sủa meo meo

------
Nhưng cậu không biết trèo
Làm sao mà chạy thoát?
Thời này trò hung ác
Chúng thịt thầy như chơi!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','v0ll6g3kpuhgl30gpiea4iokg6','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 22:41:41','/a280815/hoc-tro-cua-meo/page-3.html')