HẮN NGƯỜI CÙNG PHỐ VỚI TÔI

 

 

HẮN-NGƯỜI CÙNG PHỐ VỚI TÔI


           Quyền ư ?
              Tiền ư?
                Danh ư ?
           Chuyện vặt
           Hắn có tất

           Chấm than !
                 Xuống dòng
                     Mở-đóng ngoặc
           ( Chỉ Liệt sỹ là...chưa )

           Đất nước thanh bình
           Đâu cũng là thị trường
           Muốn hy sinh cũng khó !

           Với hắn
           Tôi tin- khả năng ấy có thừa !

vuthanhhoa

Kính sư huynh!

Sư huynh "xiên" tên nào vậy? Liệu hắn có đang hắt xì hơi không? Hay hắn vẫn đang hút xì-gà? Còn Anh em mình thì "hì hà hì hục mần thơ" hỉ?