NỖI NIỀM NGỘ KHÔNG

 

NỖI NIỀM NGỘ KHÔNG
(Nhân xem Tây du ký)


Bảy mươi hai phép thần thông biến hóa khôn lường
Không thể thoát khỏi bàn tay Phật Tổ

Ta cứ nghĩ Tây Thiên không còn chỗ
Cho những thói thường phàm tục nương thân

Cảm ơn nhé chiếc bát tộ vàng khất thực
Không thì
Thầy trò ta đâu chỉ nạn bấy nhiêu lần !

tungbach

VCH
Lắm lúc nghĩ lại mà sùng
Thơ đặt sang báo nên dùng phải suy !

Văn Công Hùng

Gửi Tùng Bách

Rành rành nó gọi là thơ
Lại trong mục "Báo" ngó lơ sao đành
cho nên mới phải... còm manh
Vài ba cái nữa cũng thành... báo luôn...

VKN

Ta cứ nghĩ Tây Thiên không còn chỗ
Cho những thói thường phàm tục nương thân
______
Cứ ngây thơ nên mới làm thơ
Thói thường ở xó nào cũng có
Bực với thói thường mới có thơ hay.

Anh hết bận rộn chưa ? Nhớ chăm blog nhé !

tungbach

Tuổi Xanh vẫn thông minh lém lĩnh như ngày lào .Có gì mới-khả thi chưa ?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùnh Bách

Chiếc bát tộ vàng làm nên chuyện
Nếu không chỉ nhận giả kinh
Phật tổ nói rằng phải thế
Đời Phật âu cũng thường tình.

Ta nghiên cứu đầ nghị của Bình Thuận nhé. Có thể đi một chuyến giao lưu xem sao.

vuthanhhoa

Chào sư huynh!

Kính chào anh TB
Hi hi hi lại gặp được bài thơ đúng chất TB! Đáng nể đáng nể! Con em chỉ xin ngu ngơ họa rằng:
Đẹp trai mấy chục tài có lẻ
Đi trăm nơi không thoát… một đường về
Ta cứ nghĩ thơ anh mình hay thế
Nhưng ở nhà còn thơ khác…hay hơn!
Ha ha ha con cóc nhảy ra và nhảy vào rồi. Ông anh đừng giận nhé!