CHUYỆN BÊN SÔNG


            
         CHUYỆN BÊN SÔNG


            Thấy mây bay ngang trời
            Vịt bảo Gà : Khói đấy

            - Sừng Trâu nhà ai gãy ?
            Gà chỉ vầng trăng trăng non !

            Bè ai thả trên sông
            (Gỗ giang mây tre nứa)
            Gà - Vịt hò nhau reo
            - A rừng chuyển chổ ở

            Chó vùng khỏi giấc ngủ
            Vênh mặt hỏi : Đâu? đâu? đâu!

             

NCH

Đã lâu không gặp anh
Chúc anh và gia đình vui khỏe
Thân ái
donghoa nguyenchihiep

tungbach

lenhatanh

Đã lâu không gặp
Nghe đâu vẫn phát tài
Cả phát thêm Tình nữa
Một phát mà ăn hai !

tungbach

thuannghia

Thơ viết có người đọc
Thế là may lắm rồi
Khi mô xuất bản sách
Bác gửi tặng "các cháu tôi"

Lê Nhật Ánh

Chào Thầy

Mở trang ra gặp Thầy. Và vẫn gà vịt như xưa...

thuannghia

Thơ của Bác thật hay!

Thơ của Bác Tùng Bách
Đọc lên cười khành khạch
Khói- mây và trăng gảy
Bè chuyển rừng thật hay
..
Đôi khi người cũng vậy
Tưởng tĩnh hóa ra say...

_______
Hì hì..thơ cho con nít Bác viết hay thật...khi mô Bác xuất bản một cuốn dòng thơ ni cho em đăng ký một phát Bác nhé!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','lkhentvu6ddaaod3b3f8g75rg3','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 22:45:14','/a177477/chuyen-ben-song/page-5.html')