CHUYỆN CHÍCH CHÒE

 

           CHUYỆN CHÍCH CHÒE

                        Người nào có tính ba hoa
               Một mai chết sẽ hóa ra Chích  Chòe

                                              
(Bà tôi nói thế)

 

                    http://img80.exs.cx/img80/1236/ResizeofMagpieRobinCopsychussaularisChichche.jpg   

                         

            Các bạn chắc chưa đâu
            Nhưng tôi thì đã thấy

            Chính mắt tôi trông thấy
          Chuột
đuổi Mèo đứt hơi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy con vồ Cáo

            Hai tay ba quả táo
          Khỉ ném Voi bươu đầu
          Cá
vác cần đi câu
            Chính mắt tôi đã thấy

            Một đoàn tàu thủy chạy
            Băng băng ngược đỉnh đồi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Trâu ngồi bẻ lái

            Chính mắt tôi trông thấy
          Muỗi vặt trụi cánh Dơi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Thỏ xách tai Hổ

          Vịt đá què cẳng Ngựa
          Kiến dẫm bẹp Lợn Lòi
            Cũng lại chính mắt tôi
            Thấy Ong chén mật Gấu !

               ...

            Nghe rác tai sôi máu
            Ngỗng dướn cổ vươn vai

          -
Chích Chòe ! im mồm ngay 

           Đồ...ba-hoa-khoác-lác !

 

 

 

 

 

 


           

 

 

tungbach

Bác Hoàng Cát:

Bác đang mần tuyển tập
Đến khi mô thì xong?
ơ Cát Vàng cồn nọ
Dặm kia còn bụi hồng

noracat

Anh Tùng Bách ui

Chính mắt Miu trông thấy
Anh Tùng Bách hiền khô
Không ba hoa Chích Choè
Chỉ vui như Chiền Chiện
Vừa "uốn" lại vừa "dzay"...

he he!

Rất vui được gặp Anh Miu gửi tặng Anh tấm hình nè:

undefined

vuthanhhoa

Kính sư huynh Tùng Bách!

Chích chòe hót như sáo
Sáo ba hoa chích chòe
Biết chim nào thật giả?
Huynh gật gù...he he!

Rất vui thấy huynh...lên bài! Chúc huynh vui và cứ "lên đều đều" thế huynh nhé!

hoangcat

*****

ầy! gưn giống o ni
zưng mà tra hơn chút
khi mô xong tuyển tập
tau mò vô bay nhởi!
tặng sách nhưng lấy tiền
vì hấn quá nhiều nự!!!!

TUNGBACH

Mây Ngàn :

Chuyện là của chích chòe
Nên Mây Ngàn không hiểu
Thử nhấp một hớp rượu
Xem xem nó thế nào ?

TUNGBACH

Bác Van Thanh:

Bây dừ bác đổi món
Chuyển qua khoản thơ tình
Chủ đề chính là gấy* ( vợ)
Quả là hơi bị...kinh!

Mây ngàn

Bài thơ ngộ nghĩnh quá chắc anh viết có nhiều ẩn ý mà Mây ngàng không hiêu.

V T

Gửi Tùng Bách

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà mâm rượu nuốt người lao đao
.....
Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu...
Chuyện này có đã từ lâu
Đời giờ vẫn vậy
Tội đâu Chích Chòe.
Mặc ai nói
Mặc ai nghe
Ông cứ đi về mà ngủ cho ngon.

TUNGBACH

DT

Chào đồng chí Đức Tiên
Người hùng Log Quảng trị
Tình hình nóng thế này
Sài Gòn xanh- hết ý !

DUCTIEN

CẢM NHẬN

Một phong cách Tùng Bách không lẫn vào ai được ! Không biết mấy con chàng làng chèo bẻo có nghe không ! V Chúc mừng !