NGẪM

          N g ẫ m &  N g h ĩ

         

         Mọi con đường đều dẫn tới La Mã
         Trước tôi tin
         Giờ thì không

         
         Đời người không ai tắm hai lần
         trên một dòng sông

         Trước tôi không tin
         Giờ không tin không được

        
         Đồng hồ đứng thì thời gian vẫn bước
         Cưỡng lại sự già nua
         Không thể ướp phoocmon

         
         Vậy mà thơ ư ? Thế mà thơ a ?
         Không phải

         Những...sắc-ngã-hỏi-huyền...kia
         Không vía ! Không hồn !

 

http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=844 
tungbach

Hoa Huyền

Lãng tử cái gì cũng nghiện
Chả thế mà mang tôc Đào Xuân
Bóng đá say sưa như weblog
Ngẫm thì đầu còn đá...chắc là chân?

tungbach

Hong Van

Chúc em luôn vui-mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống sáng tác được nhiều và hay.

tungbach

phanvan Quang

Sau chuyến Nam du tình hình lục bát có vẻ mùi mè tợn! Hẹn gặp một ngày gần nhất ta làm mấy chai Sài Gòn...Xanh hỉ!

tungbach

Pham Da Thủy

Người này làm khổ người khác
Thế mới vui Thủy ạ! cớ chi buồn
Tóc hai thứ trên đầu vẫn chưa biết rõ
Đâu tổ chim sâu? Đâu tổ chuồn chuồn!

tungbach

Hoa Lục Bình

Lục Bình lại tắm trong nhà tắm
Rõ ràng đã ngán kiếp trôi sông
Những tưởng mây trôi thì bèo dạt
Cõi vô cùng nào biết Sắc hay Không!

tungbach

Ha Mi

Chúc Hà My luôn vui rất Văn trên đất Võ.

tungbach

NTT

Hôm qua bác vui thế
Mà vẫn Blog à
Em không có đô la
Tặng bác chùm Hoa Dẻ!

Ngọc Yến

Có những điều
Không tin
Vẫn đến
Có những điều
Không đến
Vẫn tin!
Ngổn ngang dấu... những sắc huyền hỏi ngã
Ngổn ngang đời... những trói buộc riêng mình!

Noel vui không anh?

Thanh Tịnh

Chào anh Tùng Bách!
Lâu quá mới thấy anh!
Bài thơ ngẫm mà phải ngẫm hoài anh ạ!
Chúc anh Noel vui!

phanthanhminh

thế thì thơ..không được có vần ồn
không có sắc huyền hỏi ngã
chỉ có vâng và dạ
thơ...