TRẬN TÌNH

 

Trận Tình

 

Khi Vua cha bày trò thách-thi sính lễ

Nghĩa là mọi tính toan đâu vào đấy cả rồi

Cuộc tình hóa trận tình Sơn- Thủy

Biết bao giờ mới dứt Mỵ Nương ơi !

 

Khải Nguyên

Đồ thách cưới là voi gà ngựa
Chẳng phải ba ba bạch tuộc thuồng luồng
Thì thắng thua đã an bài cứng cựa
Oan khuất này còn hận mãi ngàn năm.

Nguyễn Đức Thiện

lần này thì thủy tinh thắng to rồi. Nhưng Mị Nương lại gả cho Sơn tinh mất rồi làm sao nhỉ. Phen nay vua Hùng chắc tiến thoái lưỡng nan chắc phải quyết lấy lại tên Thăng Long thôi. Chứ Hà Nội ( trong sông) thế này coi chừng ngập luôn và thanh cung vua Thủy tề mất.

yennghieu

Kính gửi anh TÙNG BÁCH!

Nay thuỷ tặc xông rồi lộ cuộc chơi
Tiền rải khắp nơi không làm vơi nước
Tham xà xẻo hoạ không tính trước
Việc Vua - tôi! tiền sắp đặt an bài.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','pnq0kurd2fll4n5d17qfqqlt51','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 21:38:18','/a105301/tran-tinh/page-4.html')