ĐÊM QUA...


        ĐÊM QUA

             

      Trằn trọc mãi...
          Nhìn trần nhà
                        Và đếm
          Một
              Hai
                 Ba...
                        Một trăm...
                                       Một ngàn...
         Ấy là chưa kể lũ thạch sùng xen vào mấy nhát
         Dỗ dành hoài...Cái ngủ vẫn không ngoan

         Cái ngủ không ngoan - cái ngủ ngọ ngoạy
         Chuốc thêm ly rượu xem sao?
         Cái ngủ chỉ ngà ngà
         Say say hẳn! Ngà ngà rách việc lắm!
         Rách việc ư?
         Rách việc  có mà...!

         Bạn đã từng như tôi đêm qua?

                                                                                                   

nguyenhung

Anh Tùng Bách

Đêm qua bác không ngủ
Vì cái lũ thạch sùng
Hay bởi sự lạnh lùng
Phả từ nhà hàng xóm?

Ngà ngà rách việc lắm
Nhưng tỉnh lại buồn thiu
Ngồi dậy viết thơ yêu
Có khi là good đấy.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Không ngủ được
Bởi vách bên có người trằn trọc
Sức nóng phả sang ấm cả bức tường
Không ngủ đưộc
Lòng nghĩ chuyện ẩm ương
Giá màb ức tường không ngăn nhỉ ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2418','5sp1ceitdv2b4n50nsapur60f7','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 21:43:13','/a101143/dem-qua/page-4.html')